Niwelacja terenu — czy wymaga zezwolenia i na czym polega?

ROYCON

Odpowiednie przygotowanie działki pod budowę to jeden z pierwszych kroków, które wykonuje inwestor po otrzymaniu projektu domu i planu adaptacji terenu. Aby móc wykonać wszystkie etapy budowlane, należy wcześniej właściwie przygotować do tego i siebie i teren.

Na czy polega niwelacja terenu?

Idealna sytuacja jest wtedy, gdy działka pod budowę domu jest płaska lub taka, na której bez problemu można postawić budynek. Oznaczałoby to, że można od razu rozpoczynać prace związane z wylewaniem fundamentów. W praktyce zakupiony teren może być na tyle nierówny, że właściwe jego zagospodarowanie nie jest możliwe. W takim przypadku wykonuje się niwelację terenu, która ma na celu przygotowanie go do budowy oraz pod późniejszą adaptację inwestora.

Teren wyrównuje się w kilku etapach. Pierwszym z nich są pomiary geodezyjne, które pozwalają wyznaczyć kilka newralgicznych punktów, według których później następuje niwelacja terenu. Kolejnym z nich jest makroniwelacja, podczas której na działkę wjeżdżają ciężkie maszyny. Po tym etapie wykonuje się mikroniwelację, podczas której następuje precyzyjne wyrównanie przestrzeni.

W wyniku tych prac niekoniecznie otrzymuje się idealnie płaski teren, ponieważ nie zawsze jest to zamysł inwestora. Na przykład na terenach górzystych często tworzone są tylko tak zwane półki, dzięki którym budowa zaprojektowanego domu w ogóle jest możliwa.

Kiedy Niwelacja terenu jest niezbędna?

Przygotowanie działki do budowy poprzez jej niwelację jest niezbędne w sytuacjach, w których działka nie spełnia minimalnych wymagań budowlanych. Zbyt duże nachylenie, zbyt duże nierówności. Warto pamiętać, że tego rodzaju prace budowlane wykonuje się również wtedy, gdy inwestor chce uatrakcyjnić działkę poprzez dodanie jej kilku wzniesień, czy naturalnie wyglądających nierówności.

Niwelacja terenu — pozwolenie czy zgłoszenie?

Prace ziemne związane z niwelacją terenu są pierwszym etapem prac budowlanych, tak więc pod względem formalnym nie mogą się rozpocząć przed otrzymaniem pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy stawiane są pomniejsze konstrukcje, które wykonuje się jedynie na zgłoszenie, również należy poczekać na datę, od której rozpoczęcie prac będzie legalne. W przypadku rozpoczęcia pracy przed wskazaną przez organ urzędowy datą, prace te uznane zostaną za samowolę budowlaną.

Przygotowanie terenu pod budowę jest kwestią kluczową zarówno w przypadku budynków mieszkalnych, jak i w przypadku hal stalowych. Dobrze wyrównany teren i odpowiednio przygotowana przestrzeń to nie wszystko. Należy pamiętać o zapewnieniu wygodnego wjazdu dla maszyn oraz o zapewnieniu miejsca socjalnego dla robotników. Toaleta, pomieszczenie do odpoczynku oraz magazyn na podstawowe narzędzia budowlane to konieczność.

Mając na uwadze to, jak ważna jest profesjonalna niwelacja terenu, warto korzystać z usług firm sprawdzonych i dobrych w tym, co robią. Właściwie wykonana niwelacja to bezpieczeństwo i pewność.