Roboty ziemne w pracach budowlanych – co warto wiedzieć?

ROYCON

W dzisiejszych czasach nie da się wznieść stabilnej konstrukcji nieruchomości lub hali stalowej bez wcześniej przeprowadzonych prac ziemnych. Mowa tu przede wszystkim o głębokich wykopach oraz przygotowywaniu podłoża pod wykonanie betonowych fundamentów. A zatem na czym polegają roboty ziemne i kiedy należy skorzystać ze wsparcia profesjonalistów? Poznaj definicję prac ziemnych i rodzaje maszyn wykorzystywanych przez profesjonalne firmy budowlane.

Czym są roboty ziemne?

Prace ziemne to nic innego, jak zbiór działań wykonywanych w celu przygotowania gruntu pod wzniesienie konstrukcji budowlanej. Roboty ziemne polegają na wydobywaniu ziemi poprzez przemieszczanie w celu utwardzenia podłoża oraz stworzenia stabilnej podstawy dla wznoszonej konstrukcji, np. betonowych fundamentów.

Wszelkiego rodzaju procedury związane z przygotowywaniem podłoża pod inwestycje budowlane są podstawą, aby zbudować stabilną i trwałą podbudowę pod konstrukcje hal stalowych lub inne obiekty budowlane.


Rodzaje robót ziemnych – jakie rozróżniamy?

Roboty ziemne dzielimy na kilka kategorii, natomiast dwie najpopularniejsze to:

  • Wykopy ziemne – to wszystkie prace wykonywane wgłąb powierzchni ziemi. Można je realizować jako wykopy wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz tymczasowe, które są realizowane w przypadku wykonania okresowych remontów dróg lub powierzchni wokół budynku.
  • Nasypy ziemne – takie prace nie uwzględniają wykopywania ziemi z gruntu. Obejmują przede wszystkim rozgarnianie ziemi, piasku oraz budowę nasypów piaskowych w kontrolowany sposób. Wszystko po to, aby przygotować grunt pod dalsze prace budowlane.

Warto też dodać, że roboty ziemne dzielimy na: podstawowe, wykończeniowe oraz porządkowe. Czego dotyczy taki podział? Otóż podstawowe roboty ziemne to takie, które polegają na realizowaniu głębokich wykopów oraz nasypów.

Wykończeniowe roboty ziemne to wyrównywanie terenu, profilowanie nasypów oraz układanie roślinności na danym terenie.

Ostatni etap prac, a raczej rodzaj robót ziemnych to te porządkowe, które polegają na usuwaniu darniny ziemi roślinnej, karczowaniu terenu oraz odprowadzeniu wód opadowych z terenu.

Wykopy w ramach robót ziemnych – czym tak właściwie są?

Wykopy realizowane w ramach prac ziemnych na terenie inwestycji budowlanych mogą być realizowane na płaskiej przestrzeni, a także jako głębokie wykopy. Mowa tu o trzech odmianach prac, które są realizowane przez profesjonalne firmy z wyspecjalizowanym sprzętem:

  • Wykopy wąskoprzestrzenne – w tym przypadku szerokość wykopu nie przekracza 1,5 metra, a sam wykop realizuje się wtedy, kiedy konstrukcja budynku nie wymaga głębokiego osadzenia w gruncie. Warto dodać, że w tym przypadku do stabilizacji podłoża używa się cienkiej warstwy betonu.
  • Wykopy szerokoprzestrzenne – tutaj szerokość i długość przekraczają głębokość wykopu. To oznacza, że prace ziemne są realizowane na dość dużej powierzchni, ale bez realizowania głębokiego wykopu. Dno wykopów tego typu raczej nie jest głębsze niż 1,4 metra, natomiast cechą wyróżniającą takie prace ziemne jest fakt, że należy realizować wykop pod kątem ok. 40 stopni.
  • Wykopy tymczasowe (budowlane) – są realizowane jako obydwie z powyższych kategorii, aczkolwiek mają charakter tymczasowy. To oznacza, że nie ingerują na stałe w ukształtowanie terenu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych, zawsze warto poznać wszystkie rodzaj prac ziemnych i dostosować je do potrzeb swojej inwestycji.

Alternatywa dla wykopów to nasypy, które są nad poziomem gruntu. Tutaj rozróżniamy tylko dwie odmiany prac ziemnych: kontrolowane i niekontrolowane. Te pierwsze powstają w wyniku układania kolejnych warstw materiału oraz jego ubijania przy pomocy specjalistycznych maszyn budowlanych, np. zagęszczarki. Niekontrolowane nasypy to takie, które pojawiają się na wysypiskach i zwałowiskach, gdzie powstają bez nadzoru ekipy budowlanej.

Sprzęt budowlany do wykopów i nasypów – co powinna mieć firma budowlana?

Profesjonalna firma realizująca głębokie wykopy oraz nasypy powinna mieć wiele urządzeń, które umożliwiają sprawne wykonywanie prac, a w tym ubijanie terenu pod wykonanie konstrukcji budowlanych. Najpowszechniej stosowany sprzęt do prac ziemnych to:

  • koparki gąsienicowe,
  • minikoparki,
  • walce.

Oczywiście mowa też o nieco lżejszym sprzęcie, który wykorzystuje się do ręcznego przygotowywania podłoża. To przede wszystkim: zagęszczarki stopowe, rewersyjne oraz jednokierunkowe. Zależnie od wybranej odmiany ubijaków do gruntu poszczególne modele urządzeń różnią się mocą, wagą oraz precyzją pracy.

Ile kosztują prace ziemne?

Koszty związane z realizacją robót ziemnych na terenie budowy to wydatek nawet do 150 złotych za wykonanie 1 mb wykopu. W przypadku prac realizowanych z użyciem ciężkiego sprzętu tutaj cena za roboczogodzinę maszyny wraz z operatorem może wynieść nawet kilkaset złotych. Dodatkowe wydatki to koszty transportu urządzeń i ciężkiego sprzętu do prac ziemnych na teren budowy.

Roboty ziemne a bezpieczeństwo na terenie budowy – podsumowanie

W miejscach, gdzie prowadzone są prace budowlane, niezbędne jest stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy na budowie. Korzystając ze wsparcia profesjonalistów w zakresie realizowania robót ziemnych, warto też zaopatrzyć się w odzież BHP, rękawice ochronne, okulary, akcesoria budowlane oraz oznakowania dróg, przez które przejeżdżają maszyny budowlane.